Edialux Xtra mod myrer – 10kg

Edialux Xtra10kg mod myrer er et middel til bekæmpelse af myrer. Midlet opblandes i vand og vandes ud med vandkande eller sprøjte.

Log ind for at bestille
Varenummer (SKU): 3131 Kategorier: , ,
Licenskrav: Ingen

Beskrivelse

Edialux Xtra bekæmper effektivt myrer på udendørs arealer. Midlet opblandes i vand og vandes ud med vandkande eller sprøjte. Der vandes direkte der, hvor myrernes bo er, eller der hvor myrerne kommer op. Myrerne vil dø efter kontakt med opblandingen.

  • Må kun anvendes som insektmiddel mod sort havemyre (Lasius niger) udendørs omkring bygninger.
  • Må kun anvendes erhvervsmæssigt til udstrøning og udvanding på fast underlag som fliser, terrasser og altaner.

Brugsanvisning

Pakken indeholder 10kg, 100st poser à 100 g. 1 pose blandes op med 10 liter vand. Produktet opløses relativt let, men kan hjælpes på vej ved omrøring.

10 liter opblanding dækker 10-20 m2 – afhængig af underlagets beskaffenhed.

Førstehjælp

    • Indånding: Bring personen ud i frisk luft og hold vedkommende under opsyn.
    • Hudkontakt: Vaskes grundigt med vand og sæbe. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
    • Øjenkontakt: Fjern eventuelle linser. Skyl med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter.
    • Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og hold vedkommende under opsyn. Ved ildebefindende kontaktes læge og emballage medbringes samt fremvises.

Aktivstof: Permethrin 5 g/kg (0,5% w/w) ved 20 grader C.

Fakta om myrer fra FHI i Norge!

Datablad

Du kunne også være interesseret i...